KANTOOR VAN DE TOEKOMST

Vorig jaar hebben we samen met Praeter, duurzaamheids- en energieadviseurs een onderzoeksproject opgepakt gericht op de kenmerken, behoeften en uitdagingen van moderne kantoorruimtes. We besloten dit veld zorgvuldig te onderzoeken, omdat we merkten dat veel van onze klanten moeite hadden om hun kantoorruimte in te richten naar de verwachtingen en normen van de moderne samenleving: zowel medewerkers als klanten.
 
We leven in een zeer dynamische tijd waarin veel, voornamelijk sociologische en omgevingsveranderingen plaatsvinden. Onze fysieke wereld houdt echter niet altijd gelijke tred met wat er in onze geest omgaat. Als architecten hebben we de kracht en verantwoordelijkheid om de gebouwde omgeving te modelleren op een manier die niet alleen voldoet aan de huidige behoeften van de samenleving, maar ook anticipeert op toekomstige vereisten. Kan een architect voorzien wat komen gaat? Welke behoeften zullen er ontstaan? Nou ja, niet altijd, maar door het verleden en het heden te bestuderen, kunnen we bepaalde voorspellingen doen. En door zo flexibel mogelijk te ontwerpen, kunnen we de bouwkwestie voorbereiden op de komende veranderingen.
 
Dus hebben we de kantoorruimtes en typologieën geanalyseerd die in het verleden, door de eeuwen heen zijn gebouwd, en hebben we opgepikt welke lessen we hebben geleerd. Het is belangrijk om in het verleden te kijken, omdat de menselijke geest in relatief korte tijd enorme stappen kan maken, maar ons lichaam heeft beperkingen. Fysiek hebben we nog net zo veel frisse lucht, direct daglicht, uitzicht naar buiten, ergonomisch meubilair en mentale rust nodig als onze voorouders. Het is waar dat andere aspecten zijn veranderd en dat technische gadgets ons nieuwe tools hebben gegeven om onze hedendaagse doelen te realiseren, maar veel fysieke en mentale behoeften deden dat niet.
 
Ook in onze directe omgeving hebben we goed gekeken. In de afgelopen 15 jaar is het landschap van kantoren in Nederland ingrijpend veranderd. Als samenleving zijn we steeds meer vanuit huis gaan werken en we geven onze privéauto’s op en kiezen in plaats daarvan voor het openbaar vervoer en de deeleconomie. Als gevolg van die transformaties kwamen veel kantoorpanden langs de snelwegen leeg te staan ​​en gingen steeds meer bedrijven naar de stadscentra om meer zichtbaarheid te krijgen en beter bereikbaar te zijn met het openbaar vervoer. De aanhoudende pandemie heeft deze trend versneld. Mensen werken bijna uitsluitend vanuit huis en komen maar één of twee keer per week op kantoor. Als gevolg hiervan hoeven de fysieke kantoren veel minder mensen plaats te bieden dan voorheen, maar ze staan ​​voor andere uitdagingen. Flexibiliteit, duurzaamheid en een gezonde omgeving zijn er maar een paar van.
 
Door deze grondige analyse hebben we een checklist gemaakt voor de DO’s en DONT’s in een moderne kantoorruimte. Het dient ons als een hulpmiddel om de best mogelijke ruimtelijke oplossingen voor onze klanten te ontwerpen. En dit, gecombineerd met begeleiding van Praeter op het gebied van energieverbruik en duurzaamheid, biedt een totaalpakket voor bedrijven die hun kantoren naar de toekomst willen halen.
 
Heeft uw organisatie moeite met het aanpassen van uw fysieke ruimte aan de eisen van de moderne tijd? Laat ons u helpen: contact
 
Bent u geïnteresseerd in kantoorinrichting door CNCPT A? Bekijk JV21 en MW174nl_NL