Definitief Ontwerp Fase

Lag tijdens de voorgaande fasen de nadruk nog op de ruimtelijke indeling en de vorm, nu speelt de materialisatie een centrale rol. De architectonische verschijningsvorm van het gebouw zal worden vastgelegd. Dit laatste gebeurt zowel op het niveau van het totaalaanzicht als het detail en zowel op het niveau van het exterieur als het interieur. Indien u dat wenst kan er nu ook een elementenbegroting worden opgesteld. Deze zogenaamde DO-begroting geeft een realistische benadering van de bouwkosten van het project en biedt de mogelijkheid om het ontwerp aan te passen aan uw budget, alvorens de omgevingsvergunning aan te vragen en te beginnen met de verdere technische uitwerking. Toe te passen materialen, afwerkingen en kleuren, worden vastgesteld in een materialen- en kleurenstaat. De fase eindigt met de presentatie van het definitief ontwerp. Uw op- en/of aanmerkingen zullen worden meegenomen naar de volgende fase.

nl_NL