Technisch Ontwerp Fase

Het definitief ontwerp is gereed en de vergunning is aangevraagd en ligt ter beoordeling bij de gemeente. Op dit moment kunnen alvast de tekeningen worden opgewerkt tot het niveau van een technisch ontwerp. Maar U kunt natuurlijk ook eerst wachten totdat de omgevingsvergunning is verleend en dan beginnen met de technische uitwerking van het ontwerp. Gedurende deze fase worden alle voor de bouwvoorbereiding noodzakelijke gegevens vastgelegd en wordt het ontwerp o.a. uitgebreid met voor de aanbesteding en uitvoering noodzakelijke extra details en bijvoorbeeld kozijntekeningen. Het technisch ontwerp zal verder worden aangevuld met een heldere technische omschrijving ( ook wel bestek genoemd) of een uitgebreide materialen- en kleurenstaat. De stukken samen, zullen tijdens de volgende fase worden gebruikt als contractstukken voor de aanbesteding. Gedurende de uitvoeringsfase zullen de uitvoeringstekeningen het ijkpunt zijn voor de controle van het eventuele meer- en minderwerk.

nl_NL