Contractvorming Fase

De architect kan u ook adviseren over de inhoud van de aanneemovereenkomst. De offertes en begrotingen worden samen met u doorgenomen om een bouwbedrijf waarmee onderhandeld wordt om tot een duidelijk vastgestelde prijs- kwaliteitafspraak te komen. Architect levert de juiste input voor het opstellen van het contract. Daarin staat onder andere:

  • wat er gemaakt moet worden

  • documenten met uitgangspunten

  • het afgesproken bedrag

  • betalingstermijnen

  • garanties

  • startmoment

  • uitvoeringsperiode / opleveringsdatum

  • boeteclausules

  • wensen en afwijkingen

nl_NL