Bouw Fase

Het moment is daar. De periode van voorbereiden is voorbij en de uitvoering kan beginnen. De periode van uitvoering zal doorgaans korter zijn dan de periode van voorbereiding. Door een goede voorbereiding zullen de vaak kostbare gewenste wijzigingen in het werk waarschijnlijk niet of nauwelijks meer aan de orde zijn en kunnen ook bouwfouten worden vermeden. Tijdens de bouw, zal de architect de bouwvergaderingen voorzitten en de verslagen maken en/of zal hij werkbezoeken afleggen en erop toezien dat er gebouwd wordt volgens tekening en bestek. Daarnaast heeft hij ad hoc overleg met de aannemer en adviseert hij bij onvoorziene zaken. De architect levert eventuele revisie tekeningen, beheert het meer- en minderwerk en stelt samen met de aannemer het opleveringsrapport op.

nl_NL