Werkwijze

Ieder project begint met een vrijblijvend en oriënterend gesprek. Opdrachtgever en architect maken kennis met elkaar. Uw wensen, ideeën en esthetische voorkeur worden besproken en het programma van eisen (PvE) wordt vastgesteld. Aan de hand van dit overzicht zullen de door u gewenste fasen worden vastgesteld en de algemene voorwaarden worden besproken. Ook zaken als het budget, de investeringskosten en de bouwkosten komen aan bod.

2-3 weken

In deze fase beginnen wij met het in kaart brengen van de bestaande situatie en uw wensen vertalen naar een concept schetsontwerp.

2-3 weken

Tijdens initiatiefase stonden het programma en de functionele indeling centraal. Gedurende de voorontwerp fase ligt de nadruk op de vormgeving.

3-4 weken

Lag tijdens de voorgaande fasen de nadruk nog op de ruimtelijke indeling en de vorm, nu speelt de materialisatie een centrale rol. De architectonische verschijningsvorm van het gebouw zal worden vastgelegd.

8-16 weken

Indien een omgevingsvergunning noodzakelijk is zal het definitief ontwerp geschikt gemaakt worden voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. De tekeningen zullen worden aangevuld met de voor de aanvraag noodzakelijke indien- ingsvereisten.

3 weken

Het definitief ontwerp is gereed en de vergunning is aangevraagd en ligt ter beoordeling bij de gemeente. Op dit moment kunnen alvast de tekeningen worden opgewerkt tot het niveau van een technisch ontwerp.

3-4 weken

Omdat het project nu door de architect volledig is vastgelegd door middel van het technisch ontwerp en de stukken de basis vormen voor de overeenkomst met de aannemer, weet u precies wat u van de aannemer mag verwachten.

2-3 weken

De architect kan u ook adviseren over de inhoud van de aanneemovereenkomst. De offertes en begrotingen worden samen met u doorgenomen om een bouwbedrijf waarmee onderhandeld wordt om tot een duidelijk vastgestelde prijs- kwaliteitafspraak te komen.

3 weken

Vaak als resultaat van contractonderhandelingen zijn aanpassingen aan het ontwerp noodzakelijk. Uitvoeringsfase is gereserveerd om uitvoeringstechnologie, materialisatie en detaillering definitief met de gekozene aannemer af te stemmen.

3 - 12 maanden

Het moment is daar. De periode van voorbereiden is voorbij en de uitvoering kan beginnen. De periode van uitvoering zal doorgaans korter zijn dan de periode van voorbereiding.

nl_NL