Initiatie Fase

Analyse wensen & regelgeving: De randvoorwaarden waarbinnen het project ontwikkeld dient te worden, worden inzichtelijk gemaakt. Is het een nieuwbouw project of een verbouwing van een bestaand pand? Hoe lopen de kadastrale grenzen? Wat is er mogelijk met het omgevingsvergunningsvrije bouwen? Wat is er mogelijk binnen het bestemmingsplan? Is het mogelijk om een uitbouw, dakopbouw of beiden te realiseren? Of blijft het bij een interne verbouwing? Hoe zit het met het kruimelgevallenbeleid van de gemeente? Wat staat er in de welstandsnota? De architect verzamelt de Informatie waarmee deze vragen beantwoord kunnen worden.

Analyse bestaande toestand: Op locatie zullen foto’s gemaakt worden. Indien u (nog) geen tekeningen van de bestaande toestand heeft, zullen deze worden opgevraagd bij de gemeente of het provinciaal archief. Ter plaatse zal de architect aanvullende metingen verrichten ter controle en/of aanvulling van de tekeningen van de bestaande toestand. Vervolgens zullen de plattegronden, aanzichten en doorsneden van de bestaande situatie worden vastgelegd op tekening. Deze tekening zal de onderlegger zijn voor de uitwerking van het ontwerp en zal later in het proces ook dienen als één van de indieningsvereisten voor de vergunningaanvraag.

Schetsontwerp: Nu de bestaande situatie is vastgelegd, de esthetische en regelgevingtechnische randvoorwaarden bekend zijn en ook de projectuitgangspunten voldoende zijn gedefinieerd, kan worden begonnen met de eerste stap van de zogenaamde ontwerpfasen, namelijk het schetsontwerp. Het schetsontwerp zal de ruimtelijke en functionele opzet van het toekomstige bouwwerk inzichtelijk maken. Aan het eind van deze fase zal het schetsontwerp aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Bij kleinere projecten kan de schetsontwerpfase eventueel direct gecombineerd worden met de volgende fase: het voorontwerp.

nl_NL