Uitvoeringsontwerp fase

Vaak als resultaat van contractonderhandelingen zijn aanpassingen aan het ontwerp noodzakelijk. Uitvoeringsfase is gereserveerd om uitvoeringstechnologie, materialisatie en detaillering definitief met de gekozene aannemer af te stemmen. Aan de hand van budget en offerte van aannemer voert de architect de nodige wijzigingen op de technische tekeningen uit zodat het uiteindelijke resultaat consistent is met de overeengekomen wijzigingen en het budget.

nl_NL