Omgevingsvergunning fase

Indien een omgevingsvergunning noodzakelijk is zal het definitief ontwerp geschikt gemaakt worden voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. De tekeningen zullen worden aangevuld met de voor de aanvraag noodzakelijke indien- ingsvereisten. Zo bepaalt de architect bijvoorbeeld de gebruiksoppervlakten volgens de actuele NEN-norm en verzorgt hij de o.a. daglichtberekeningen en ventilatieberekeningen. Ook zullen de nodige installatietechnische zaken wordt door de architect op tekening vastgelegd. Ten slotte zal de omgevingsvergunning door de architect worden aangevraagd.

nl_NL