IKC BuitenRijk

Over dit project

Aan de rand van Rijswijk waar eerst nog weilanden lagen, is de volledig nieuwe wijk Rijswijk Buiten uit de grond gerezen. Een buitenwijk waar het gezin centraal staat. Resultaat van inspelen op de educatieve behoeften van deze nieuwe jonge omgeving is het ontstaan van een nieuw multifunctioneel IKC kindcentrum.

Op educatief vlak is het een integraal kindcentrum, wat ruimte biedt aan een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, voor- en naschoolse opvang en een gymzaal.

Om het gebouw qua gebruik maar ook op sociaal vlak optimaal te benutten is het zo ingedeeld dat het ook door de gemeenschap gebruikt kan worden. Door ruimtes toe te voegen voor diverse doeleinden, samen met welzijnsruimtes is het een multifunctioneel concept geworden waarbij het kindcentrum faciliteiten deelt met de gemeenschap.

De uitdaging in dit ontwerp was om een multifunctioneel gebouw neer te zetten, gebaseerd op een multifunctioneel concept. Wat een plek moest worden waar iedereen zich thuis en veilig kon voelen, ongeacht leeftijd, beroep of andere diversiteiten.

Om hier invulling aan te geven is er veel aandacht besteed aan het geven een eigen karakter en plek van de afzonderlijke ruimtes, ieder voorzien van een eigen ingang.

In zijn totaliteit een zeer geslaagd project, ontworpen door LIAG Architecten.

Bezoek LIAG en eternit voor meer informatie

 

Ook de moeite waard is een ander educatief project van ons, het Frits Philips Lyceum

 

Categorie
Nieuwbouw
Tags
Architectuur detail, Architectuur oplossingen, Bouwkundige ontwerpen, duurzaamheid, Educatie, Functionaliteit, Urban, voor kinderen, voor meerdere gebruikers
nl_NL